tuinonderhoud Drenthe
Het gras is groener
waar het water krijgt
tuinonderhoud Drenthe
Het gras is groener
waar het water krijgt

Allround hovenier: van tuinaanleg tot onderhoud

Privacy Policy
 

Privacy policy

Waarom dit privacy statement?

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan jouw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel GDPR genoemd), voorschrijft. In dit privacy statement willen wij je hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege De Meente Hoveniers en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar De Meente Hoveniers op haar website en in haar mailingen naar verwijst. De Meente Hoveniers adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit De Meente Hoveniers

De Meente Hoveniers is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege De Meente Hoveniers.

De Meente Hoveniers is bekend onder (KvK) nummer 15559250. De Meente Hoveniers is gevestigd en kantoorhoudend in 7971 BM, Beukenlaan 18 te Havelte in Nederland, en bereikbaar via het e-mailadres info@demeentehoveniers.nl.  

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

De Meente Hoveniers kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:

  • Direct van jou: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als je per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons.
  • Via eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website, onder meer door het gebruik van cookies, Contactformulier en Google Analytics
  • Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van De Meente Hoveniers op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor De Meente Hoveniers optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van De Meente Hoveniers plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende derden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

De Meente Hoveniers kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Meente Hoveniers, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De Meente Hoveniers verstrekt. De Meente Hoveniers kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Contactgegevens, waaronder door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, informatie over je huis, tuin en huisdieren, persoonlijke voorkeuren, social media account(s) en inloggegevens.
  • Betalings- en factuurgegevens slaan wij niet op als je een online betaling doet via een derde partij zoals iDeal. Indien je deze gegevens zelf op een andere wijze verstrekt aan ons, bijvoorbeeld schriftelijk of per e-mail, dan kan het zijn dat wij deze wel opslaan.
  • Website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website.
  • Gegevens die je indient als je bij ons solliciteert, zoals je CV, motivatie en gerelateerde informatie.

Voor welke doeleinden verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

De Meente Hoveniers gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van het aanbieden van producten en diensten via onze website en voor de interne administratie. Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

De Meente Hoveniers kan je persoonsgegevens delen met aan De Meente Hoveniers gelieerde ondernemingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.

De Meente Hoveniers kan gehouden zijn je gegevens te verstrekken vanwege een op De Meente Hoveniers rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

De Meente Hoveniers heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese wetgeving.

Functionele cookies

De Meente Hoveniers plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Analytische cookies

De Meente Hoveniers maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

De Meente Hoveniers bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan 24 maanden nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Onder het beëindigen van een overeenkomst wordt in dit geval verstaan het annuleren van een klantenkaart of afmelden van een nieuwsbrief. Indien u uw gegevens volledig wilt laten verwijderen kunt u hiertoe een verzoek indienen (zie onder).

Welke rechten heb jij?

U dient er zelf voor te zorgen dat De Meente Hoveniers over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres info@demeentehoveniers.nl kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door De Meente Hoveniers, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. De Meente Hoveniers zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan De Meente Hoveniers of aan de wettelijk bevoegde instelling in ons land.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

De Meente Hoveniers neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met De Meente Hoveniers via info@demeentehoveniers.nl

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop De Meente Hoveniers omgaat met jouw persoonsgegevens, dan kun je per e-mail contact met ons opnemen via info@demeentehoveniers.nl

 

Betaal nu maar 6% in plaats van 21% btw

Wist u dat tuinaanleg en –onderhoud tijdelijk onder het lage btw-tarief valt? Profiteer direct van de btw-verlaging op alle aanleg-, renovatie- en herstelwerkzaamheden in tuinen rondom een woning van twee jaar of ouder.

De btw-korting is alleen van toepassing op de arbeidskosten.

Meer weten?

Neem contact op